Kontakt

Rodiny s dětmi

Více informací...

Nezaměstnaní

Evidence zájemců o zaměstnání – jedinec má zájem změnit zaměstnání nebo je ohrožen ztrátou zaměstnání Evidence zájemců o zaměstnání (mpsv.cz) Evidence uchazečů o zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti na Úřadu práce ČR  –jedinec ztratil práci a stálý příjem ze zaměstnání Evidence uchazečů o zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti (mpsv.cz) Vyhledávání volných pracovních míst – vyhledávání...

Více informací...

Zdravotně postižení

Více informací...