Kontakt

Dávky

Sociální ochrana občanů je zajišťována prostřednictvím systému sociálního zabezpečení. Více informací o dávkách důchodového, nemocenského pojištění a dávkách sociální péče naleznete na následujících webových stránkách: Dávky důchodového pojištění Starobní důchod - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz) Dávky nemocenského pojištění Nemocenské pojištění (mpsv.cz) Dávky sociální péče Osoby se zdravotním postižením (mpsv.cz)

Více informací…

Podpora pečujícím

Informace o podpoře, kterou mohou využít ti, kdo pečují o blízkou osobu se sníženou soběstačností. Péče, zaměstnání a finanční podpora Jak se pro důchod započítává doba péče - Jak se pro důchod započítává doba péče - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz) Ošetřovné- krátkodobá dávka pro zaměstnance, který nemůže pracovat z titulu péče o rodinného příslušníka -  ...

Více informací…

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Lidem se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Zaměstnávání OZP (uradprace.cz)

Více informací…