Kontakt

Chci s dítětem krátkodobě vycestovat do zahraničí

 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí doporučuje, abyste si preventivně opatřili souhlas druhého rodiče s takovou cestou. Souhlas druhého rodiče na krátkodobé cesty a dovolené zpravidla není potřeba, respektive není českým právem požadován. Rodičům jej však zásadně doporučujeme. Některé státy mohou požadovat pro vstup nezletilého na své území souhlas obou rodičů s jeho vycestováním, a to jak v...

Více informací…

Poradna rané péče MATANA

“Náš život od chvíle, kdy jsme začali spolupracovat s ranou péčí se změnil diametrálně.” MOZAIKA Slezské diakonie přináší příběh rodiny, která našla naději, podporu, informace a vizi pro svou další cestu ve spolupráci se službou Poradny rané péče. Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu prvními roky života dítěte s odlišnostmi ve vývoji. Podporovat...

Více informací…