Kontakt

Sociální ochrana občanů je zajišťována prostřednictvím systému sociálního zabezpečení.

Více informací o dávkách důchodového, nemocenského pojištění a dávkách sociální péče naleznete na následujících webových stránkách: