Kontakt

Ohrožené dítě

Základní informace k ohroženým dětem Pojem ohrožené dítě v zákoně nikde nenajdeme. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, hovoří o dětech, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. A tyto děti pak nazýváme jako děti ohrožené. O zařazení dítěte do příslušné evidence rozhoduje orgán sociálně-právní ochrany (OSPOD), a to na základě důkladného vyhodnocení situace dítěte a...

Více informací…

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče – osvojení (adopce), poručenská a pěstounská péče A) Formy náhradní rodinné péče ve zkratce: Pěstounská péče (PP) – o dítěte pečuje na základě rozhodnutí soudu osoba vybrána krajským úřadem (tzv. zprostředkovaná pěstounská péče) nebo osoba dítěti příbuzná či jinak blízká (tzv. nezprostředkovaná pěstounská péče), rodičům zůstává zachována rodičovská odpovědnost i vyživovací povinnost...

Více informací…

Pomoc rodinám

Více informací…

Výkon kolizního opatrovnictví

Řešení právního postavení dítěte po rozpadu soužití rodičů Základní informace Zde je podstatná skutečnost, zda se jedná o soužití manželské nebo se nezletilí narodili z nesezdaného soužití. V prvním případě zákon vyžaduje soudní úpravu péče a výživy k nezletilým dětem. Soudní úprava je tedy podmínkou pro to, aby mohlo dojít k rozvodu manželství rodičů. Pokud se nezletilí narodili z nesezdaného...

Více informací…