Kontakt

Ohrožené dítě

Základní informace k ohroženým dětem Pojem ohrožené dítě v zákoně nikde nenajdeme. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, hovoří o dětech, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. A tyto děti pak nazýváme jako děti ohrožené. O zařazení dítěte do příslušné evidence rozhoduje orgán sociálně-právní ochrany (OSPOD), a to na základě důkladného vyhodnocení situace dítěte a...

Více informací…

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče – osvojení (adopce), poručenská a pěstounská péče A) Formy náhradní rodinné péče ve zkratce: Pěstounská péče (PP) – o dítěte pečuje na základě rozhodnutí soudu osoba vybrána krajským úřadem (tzv. zprostředkovaná pěstounská péče) nebo osoba dítěti příbuzná či jinak blízká (tzv. nezprostředkovaná pěstounská péče), rodičům zůstává zachována rodičovská odpovědnost i vyživovací povinnost...

Více informací…

Pomoc rodinám

Poradna rané péče MATANA “Náš život od chvíle, kdy jsme začali spolupracovat s ranou péčí se změnil diametrálně.” MOZAIKA Slezské diakonie přináší příběh rodiny, která našla naději, podporu, informace a vizi pro svou další cestu ve spolupráci se službou Poradny rané péče. Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu prvními roky života dítěte s...

Více informací…

Výkon kolizního opatrovnictví

Řešení právního postavení dítěte po rozpadu soužití rodičů Základní informace Zde je podstatná skutečnost, zda se jedná o soužití manželské nebo se nezletilí narodili z nesezdaného soužití. V prvním případě zákon vyžaduje soudní úpravu péče a výživy k nezletilým dětem. Soudní úprava je tedy podmínkou pro to, aby mohlo dojít k rozvodu manželství rodičů. Pokud se nezletilí narodili z nesezdaného...

Více informací…