Kontakt

  1. Evidence zájemců o zaměstnání – jedinec má zájem změnit zaměstnání nebo je ohrožen ztrátou zaměstnání
  1. Evidence uchazečů o zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti na Úřadu práce ČR  jedinec ztratil práci a stálý příjem ze zaměstnání
  1. Vyhledávání volných pracovních místvyhledávání volných pracovních míst z evidence Úřadu práce ČR
  1. Agentury prácevyhledávání pracovních agentur z evidence Úřadu práce ČR
  1. Finanční zajištění– informace o podpoře, kterou mohou využít ti, kteří jsou uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce ČR
  1. Vzdělání a rekvalifikace informace o možnostech rekvalifikace, přípravy k práci a poradenství
  1. Související odkazy
  • Informační a poradenské středisko Úřadu práce ČR – Úřad práce