Kontakt
16.5.2023

“Náš život od chvíle, kdy jsme začali spolupracovat s ranou péčí se změnil diametrálně.”

MOZAIKA Slezské diakonie přináší příběh rodiny, která našla naději, podporu, informace a vizi pro svou další cestu ve spolupráci se službou Poradny rané péče.

Posláním Poradny rané péče MATANA je provázet rodinu prvními roky života dítěte s odlišnostmi ve vývoji. Podporovat všechny její členy v hledání cesty k rozvoji dítěte a využívání příležitostí běžného života. Služba rané péče je terénní a probíhá převážně v domácím prostředí rodiny. Poradna rané péče působí v okresech Bruntál, Opava a Nový Jičín.

V tomto díle MOZAIKY sdílíme společné chvíle naší poradkyně rané péče paní Zuzany a maminky paní Petry.

KONTAKTY na Poradnu rané péče MATANA:

https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/matana/
https://www.facebook.com/ranapecematana

Přílohy