Kontakt
Aktuálně

Aktuálně

Soutěž Hledej Dejme dětem rodinu

Co Vy na to, hejtmane?

Ve středu 19. června 2024 od 9:30 hodin se v Aule Městského úřadu uskuteční setkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje Josefem Bělicou. Přijďte s ním podebatovat o dění v našem regionu. Vstupné se na akci neplatí.

Výzva k podávání žádostí pro transformaci Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín

Rada města Nový Jičín vyzývá v souladu s čl. 2 bodem 1.2. Zásad pro aktualizaci Sítěsociálních služeb (schválených usnesením Zastupitelstva města č. 181/9Z/2020 ze dne09.03.2020 (dále jen „Zásady“) zájemce o poskytování služby – odlehčovací služba,v ambulantní formě, se zaměřením na cílovou skupinu osob s poruchou autistickéhospektra a rodin s dítětem se zdravotním znevýhodněním, registrovaných dle […]

Zástupný obrázek

Chci s dítětem krátkodobě vycestovat do zahraničí 

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí doporučuje, abyste si preventivně opatřili souhlas druhého rodiče s takovou cestou. Souhlas druhého rodiče na krátkodobé cesty a dovolené zpravidla není potřeba, respektive není českým právem požadován. Rodičům jej však zásadně doporučujeme. Některé státy mohou požadovat pro vstup nezletilého na své území souhlas obou rodičů s jeho vycestováním, a to jak v […]

Zástupný obrázek

Městský úřad Nový Jičín stále hledá nové pěstouny

Pěstounská péče je státem garantovaná a kontrolovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje odbornou pomoc a podporu, dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří o něj pečují. Přestože počet náhradních rodičů v posledních letech výrazně neklesá, stále existují děti, kterým se ji zajistit nedaří. V naprosté většině jsou umísťovány do náhradní rodinné péče […]

Pozvánka na online pořad S NÁMI

Pořad bude vysílán online na Facebooku a Youtube  Odkaz: https://www.facebook.com/events/353220447768971/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A448234401193873%7D%7D]%22%7D

Pozvánky na diskusní fóra

DF Péče o rodinu:  (všechny ve 13 hodin) 30. ledna (školící místnost, Divadelní 1) 28.  února (školící místnost, Divadelní 1) 18. března (školící místnost, Divadelní 1) 23. dubna (školící místnost, Divadelní 1) 28. května (školící místnost, Divadelní 1) 18. června (školící místnost, Divadelní 1) DF Péče o sociální začleňování (všechny v pondělí ve 14 hodin) 15. […]

POZVÁNKA NA TÝDEN RANÉ PÉČE V OSTRAVĚ

Již 17. ročník TÝDNE RANÉ PÉČE se koná od 13. do 19. května 2024. Tato osvětová kampaň je věnována informování o důležitosti rané péče pro rodiny pečující o dítě s postižením.

Bylinky

Komentovaná procházka