Kontakt
23.5.2024

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí doporučuje, abyste si preventivně opatřili souhlas druhého rodiče s takovou cestou.
 
Souhlas druhého rodiče na krátkodobé cesty a dovolené zpravidla není potřeba, respektive není českým právem požadován. Rodičům jej však zásadně doporučujeme.
 
Některé státy mohou požadovat pro vstup nezletilého na své území souhlas obou rodičů s jeho vycestováním, a to jak v případě, že dítě cestuje jen s jedním z rodičů nebo cestuje bez rodičů v doprovodu jiné osoby (např. v doprovodu prarodičů či jiných příbuzných). Udělený souhlas také může předcházet komplikacím v případě, že je při kontrole cizími orgány třeba osvědčit, že cestování s dítětem není únosem, ale skutečně jen cestou na dovolenou či za jiným krátkodobým účelem. S sebou můžete mít pro vyšší jistotu také soudní rozhodnutí upravující otázku výkonu rodičovské odpovědnosti.
 
Před cestou je vhodné se informovat na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí nebo ústním dotazem o podmínkách cestování s nezletilým dítětem v daném státu.
 
Souhlasy s krátkodobým vycestováním doporučujeme vyhotovit v anglickém jazyce anebo v jazyce země, do níž se cestuje, a s notářsky či jinak úředně ověřenými podpisy. V souhlasu je vhodné uvést dobu, po kterou se rodič s dítětem bude zdržovat v zahraničí a důvod pobytu.
 
Vzor souhlasu s krátkodobým vycestováním naleznete v samostatné příloze.  

Přílohy