Kontakt
14.5.2024

Pěstounská péče je státem garantovaná a kontrolovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje odbornou pomoc a podporu, dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří o něj pečují. Přestože počet náhradních rodičů v posledních letech výrazně neklesá, stále existují děti, kterým se ji zajistit nedaří. V naprosté většině jsou umísťovány do náhradní rodinné péče tzv. sociálně osiřelé děti, které sice mají zpravidla alespoň jednoho z rodičů, ale ti se o ně nechtějí nebo nemohou z nejrůznějších důvodů postarat.

Péče o děti v jiném výchovném prostředí než v jejich biologické rodině, se v České republice uskutečňuje v těchto právních režimech: osvojení (dříve adopce), poručenství s osobní péčí, pěstounská péče na přechodnou dobu (někdy označovaná jako krátkodobá pěstounská péče), pěstounská péče (zprostředkovaná/cizí nebo nezprostředkovaná/příbuzenská).

Pakliže budete rozhodnuti stát se osvojitelem nebo pěstounem, je dalším krokem podání žádosti na předepsaném formuláři. Žádost se podává prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Žádost si můžete stáhnout na webu našeho města, rovněž ji můžete obdržet při osobním setkání s pracovníky OSPOD.  

Ke získání dalších relevantních informací o problematice doporučujeme zájemcům následující zdroj:

https://dejmedetemrodinu.msk.cz

Možnost telefonické konzultace nebo sjednání osobní schůzky na tel. č.: 556 768 336, 556 768 335